Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Transplantarea

Sfaturi pentru iubitorii de cactuºi


CÂND SÃ TRANSPLANTÃM CACTUªII ?

O creºtere ºi dezvoltare a plantelor o putem obþine prin transplanterea periodicã.

Câteva sfaturi când sã se facã transplantarea :

  • este suficient sã transplantãm la 2 – 3 ani; la plantele cu creºtere intensivã se poate ºi mai des; perioada optimã pentru transplantare este primãvara, dupã ce plantele au pornit în creºtere, vara dacã este necesar sau toamna în cazuri speciale cu condiþia ca plantele sã aibã suficient timp de pregãtire pentru iernat.
  • dacã pe suprafaþa solului sau pe partea inferioarã a plantelor apar depuneri de sãruri, alge sau muºchi.
  • dacã împotriva condiþiilor prielnice plantele nu cresc; în acest caz rãdãcina trebuie examinatã, acesta putând fi atacatã de dãunãtori sau dacã n-a fost de mult timp transplantatã poate fi prea deasã, în acest caz fiind incapabilã de a-ºi îndeplini funcþia de absorbþie; în cazul unui atac puternic al unui dãunãtor care provoacã distrugerea unei porþiuni a rãdãcinii, porþiunnea respectivã se va îndepãrta, pânã la zona ne atacatã sau se poate îndepãrta întreaga rãdãcinã, dezinfectând locul tãierii cu alcool sanitar dupã care vom lãsa rana sã se cicatrizeze cîteva zile punând planta la un loc uscat, urmând a trata planta ca pe un butaº.

CE FEL DE GHIVECE FOLOSIM ?

Ghivecele ceramice.

  • datoritã porozitãþilor permit circulaþia apei ºi a aerului, astfel cã solul trebuie udat mai des fiindcã se usucã mai repede; sãrurile din sol, dizolvate în apã se vor aduna în apropierea peretelui vasului, zonã în care vor abunda ºi rãdãcinile plantei; dacã nu udãm la timp, prin uscarea ghiveciului se usucã ºi rãdãcinile iar la o nouã udare planta trebuie sã-ºi dezvolte alte rãdãcini; sunt casante, greu de dezinfectat deoarece în porii lor rãmân sporii ciupercilor sau ouãle dãunãtorilor.

Ghivecele de plastic

  • solul în aceste ghivece se usucã mai greu, trebuie udat mai rar; existã pericolul ca apa sã persiste în exces; sãrurile în balotul de pãmânt rãmân distribuite mai uniform, la fel ºi rãdãcinile dar solul nu este atât de bine aerat; nu sunt casante, se dezinfecteazã mai uºor ºi mai sigur, se spalã cu uºurinþã.

Indiferent din ce material alegem ghivecele acestea trebuie sã fie gãurite pentru a permite excesului de apã sã se scurgã iar forma lor sã fie în concordanþã cu necesitãþile plantei. Pentru plantele cu rãdãcinã pivotantã vom alege ghivece mai adânci iar pentru cele cu rãdãcini subþiri, dispuse la suprafaþa solului mai joase ºi mai late, diametrul lor fiind obligatoriu mai mare ca ºi al plantei.

CUM PROCEDÃM CÂND TRANSPLANTÃM CACTUªII

Întrebarea care se pune întotdeauna înainte de a transplanta un cactus este cum sã îl prindem ? Cum sã îl scoatem din ghiveci ?

Înainte de transplantare sã ne uitãm atent la spinii plantei, dacã aceºtea sunt subþiri sau cu cîrlig în vârf. Dacã corpul plantei este mai moale vom avea grijã sã nu rãnim planta când o scoatem din ghiveci. Cel mai bine este sã folosim mãnuºi dar atenþie, spinii tari ºi lungi pot strãpunge chiar ºi mãnuºile. Persoanele cu experienþã folosesc mãnuºi doar în cazuri rare ! Dacã totuºi ne-am înþepat, sã avem grijã sã scoatem spinii ºi sã dezinfectãm locul cu alcool. Circulã idei preconcepute, false, cum cã spinii ar fi veninoºi, acest lucru însã nu este adevãrat. Uneori locul înþepãturi se poate infecta dar nu din cauza cã spinii ar fi veninoºi, ci din cauza impuritãþilor ºi a substanþelor cu care au fost tratate în prealabil plantele.

Pentru scoatera plantelor care au un înveliº de sipni mai tare putem folosi pe lângã mãnuºi bucãþi de polistiren cu care vom prinde plantele, având grijã sã nu le strângem prea tare pentru a nu le rupe spinii. Dupã ce am prins planta, o vom rãsturna, cu ghiveciul în sus ºi vom lovi uºor fundul ghiveciului de câteva ori, fãrã a-l sparge, pânã când balotul de pãmânt se va desprinde. Dacã diametrul plantei este mai mare decât planta putem lovi uºor ºi marginea ghiveciului. Înaninte de a încerca scoaterea plantei din ghiveci este bine sã udãm balotul de pãmânt ºi sã îl lãsãm un pic de timp pentru ca apa sã înmoaie legãturile rãdãcinii de peretele ghiveciului. Dacã nu putem nici cum scoate plante vom fi nevoiþi sã spargem ghiveciul, având însã grijã sã nu rãnim planta.

<Înainte de plantare vom examina atent rãdãcina plantei, dacã nu sunt atacate de dãunãtori, uscate sau putrezite. Aceste porþiuni le vom tãia pânã în dreptul rãdãcinilor apte. Vom îndepãrta întregul balot de pãmânt, consumat deja de plantã. Pãmântul din ghiveci nu îl vom amesteca nici odatã în amestecul de pãmânt proaspãt.

Este indicat dezinfectarea rãdãcinilor prin prãfuire sau îmbãiere cu fungicide ºi insecticide specifice cactuºilor. Dacã rãdãcinile au fost tãiate, vom lãsa rãniile produse sã se cicatrizeze câteva zile, dupã care le dezinfectãm ºi punem planta într-un sol uscat. Dacã rãdãcinile sunt sãnãtoase este suficient îndepãrtarea balotului vechi de pãmânt ºi se poate recurge la plantare.

Pregãtim noul ghiveci, care în prealabil a fost spãlat, dezinfectat. Pe fundul vasului aºezãm o bucãþicã de ceramicã sau pietriº pentru a preveni înfundarea orificiului de scurgere a apei.

Amestecul de sol va fi puþin umed sau aproape uscat, rãdãcinile fiind foarte sensibile la umiditate în timpul transplantãrii. Punem amestec pânã la mijlocul ghiveciului sau pânã unde ajung rãdãcinile plantei în ghiveci, aºezãm planta în poziþia în care dorim sã rãmânã dupã plantare ºi pe lângã ea punem cu grijã amestecul de pãmânt tasându-l cu ajutorul unui bãþiºor pentru ca acesta sã intre ºi printre rãdãcini, având grijã sã nu le rãnim. Plantarea se va face numai pânã la nivelul la care a fost planta plantatã anterior. La suprafaþa ghiveciului se pote pune pietriº care va împiedica rasãrirea buruienilor ºi va pãstra umed solul mai mult timp. Contrar modului de plantare a altor plante, cactuºii nu se udã nici odatã dupã transplantare, ci se lasã câteva zile uscaþi dupã care se udã cu atenþie. Plantele proaspãt plantate le vom aºeza într-un loc semiumbros, nu în soare direct. Peste câteva zile le putem aºeza înapoi la vechiul lor loc.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-11-20

[ napoi ]