Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Tillandsia în colecþia mea


Fac parte din familia Bromeliaceae. Genul Tillandsia.

Genul a fost denumit de Karl von Linné dupã numele botanistului Elias Til-Lands (1640-1693)


Rãspândire:

America Centralã ºi de Sud (Mexic)
S-au adapta la clima caldã, secetoasã a habitatelor din regiunnile deºertice pânã în zonele montane dar trãiesc ºi prin pãdurile tropicale. Frunzele sunt acoperite de periºori care au rolul de a prelua umuditatea din atmosferã ºi de a proteja împotriva arºiþei. Rãdãcina o folosec doar pentru fixare, agãþându-se de crengi sau alte plante. Este o greºaelã a crede cã sunt plante parazite.<

Dacã la începutul de înflorire planta va beneficia de mai multã luminã, florile vor avea culori mai intense. Unele dintre specii îmbracã o culoare roºcatã în aceastã perioadã (Tillandsia ionantha, Tillandsia brachycaulos).

La unele specii rezistente la secetã, cu creºtere lentã, dezvoltarea florii poate dura pânã la un an. Odatã cu înflorirea porneºte ºi dezvoltarea lãstarilor dar nu este o caracteristicã generalã. Unele specii lãstãresc înainte de a înflorii.
Seminþele cu aripioare sunt purtate de vânt ajungând la distanþe mari, germinând în locurile cele mai neaºteptate dar propice germinãrii.


Tillandsia ionantha Tillandsia edithieae
Specii xerofite

Tillandsia latifolia


Tillandsia latifolia - Peru 2005. foto: Békefi - Bodorkós - Varga


Specie rezistentã la secetã caracteristc îi este rãdãcina tare, sârmoasã sau lipsa totalã a acesteia.
Umiditatea o preia din atmosferã prin intermediul frunzelor. Rãdacina o foloseºte în primul rând pentru fixare, agãþare de multe ori fiind rostogolit pe sol.

Tillandsia tectorum

Tillandsia tectorum - Peru 2005. foto: Békefi - Bodorkós - Varga
Tillandsia tectorum - Peru 2005. foto: Békefi - Bodorkós - Varga


Face parte de asemenea, din acestã grupã. Specie montanã, trãieºte pe pantele abrupte, stâncoase ale Anzilor. Îi plac zonele cu precipitaþie redusã ºi expunere intensã la soare.Periºorii fini care acoperã frunzele aparã planta de efectele dãunãtoare ale radiaþiilor UV ºi preiau umiditatea din atmosferã. Rãdãcina o foloseºte doar pentru fixare, acesta nu are capacitatea de a prelua umiditatea.

Tillandsia în colecþia mea.

Am specii de Thillandsia de douãzeci de an, iarnã îi þin în casã iar vara alãturi de cactuºi pe balcon.
Din fericire am un balcon destul de mare (4x2m.) orientat în est. Am acoperit pereþii balconului cu scoarþã de copaci, de care în luna martie agãþ tillandsiile în cazul în care temperatura nu mai scade sub +5°C iar cactusii îi aºez pe mese ºi rafturi. Încerc sã þin cont de pretenþiile plantelor la luminã atunci când îi mut pe balcon aºezându-i în aºa fel încât sã primescã o expunere cãt mai corespunzãtoare.


Tilandsiile mele la locaºul lor de iarnã


Balconul este umbrit cu plasã dublã de umbrire pentru a proteja plantele de soarele torid dar ºi aºa se întâmplã ca cactuºii sã se ardã. Vara pulverizez în fiecare dimineaþã plantele cu apã, prefer apa de ploaie pânã când am, cu excepþia zilelor mai umede, rãcoroase.Tillandsiile mele la locaºul lor de varã


Am constata cã perioada de dezvoltare maximã la aceste plante este în lunile septembrie-octombrie când încep sã formeze muguri ºi lãstari. Tot în aceastã perioadã îºi fortificã ºi rãdãcinile pe care le folosesc pentru fixare.János Kajdacsi,
Budapesta, februarie 2009


Traducere:
Alexandru TarImprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-04-16

[ napoi ]