Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Istoric


ÎNFIINTARE

Asociația colecționarilor de cactuși Aztekium ia naștere la inițiativa unui grup de colecționari de cactuși și plante suculente, membri  în Asociația Colecționarilor de Cactuși și alte Plante Suculente din România, EXOPLANT filiala Satu Mare.

În 1998 capãtã personalitate juridicã Asociația colecționarilor de cactuși AZTEKIUM, prin sentința civilã din 16 ianuarie, cu sediul în municipiul Satu Mare, ca continuator al programelor începute de Filiala Exoplant Satu Mare.

Capitalul social al noi asociații ce se constituie se formeazã din contribuțiile materiale a 34 de colecționari de pe întreg teritoriul țãrii.

Scopul asumat al noi asociații este de a dezvolta și întãri legãturilor între colecționari, prezentarea ºi cactușilor ºi a altor suculente.

De la bun început, membri noi asociații și-au propus a continua tradiția mai vechilor colecþionari din aceastã parte de þarã, cunoscuþi ca pionieri ai domeniului și mentori pentru mulþi dintre noi, ca Gheza Vida, Ladislau Kozora, Gheorghe Miclãuº, Francisc Bárkász, Ioan Brumar, Ioan Moldovan, Ioan Puºcaº, Mircea Savu, Carol Steib.

ACȚIUNI

 

Atât la expozițiile organizate de asociație cât ºi în cadrul participãrilor la expoziții de flori se urmãrește ºi organizarea unor simpozioane, prezentãri cu scopul de a populariza cactuºii ºi plantele suculente. La aceste simpozioane, prezentãri, colecționarii îºi împãrtãșesc experiența în domeniul creșterii ºi întreținerii cactușilor ºi a altor suculente.

În vederea apropierii dintre colecționari ºi realizarea unor schimburi de opinie legate concret de tehnologia de creștere ºi întreþinere se organizeazã vizite, întâlniri cu ºi la colecþionarii din þarã. Întâlnirile lunare expoziþiile, simpozioanele, prezentãrile oferã posibilitatea întâlnirilor directe între colecþionari, a schimburilor de idei, de experiențã.

 

Foto: V. Polyak


Foto: V. Polyak

Întâlnire la Lugoj cu dr.Iosif Vasile Lungu, în primãvara anului 1998.

 

Întâlnire lunarã din aprilie 1999, Satu Mare. Tema întâlnirii: Dãunãtorii cactuºilor, metode de culturã a cactuºilor.

Foto: A. Tar


Foto: A. Tar

Expoziție de cactuși „ÎN LUMEA CACTUȘILOR”, luna mai 2000, Satu Mare.


Simpozion „Genuri de cactuși— genul Gymnocalycium” prezentat în cadrul expoziției „ÎN LUMEA CACTUȘILOR”.


Între acțiunile care au ca scop extinderea relațiilor dintre colecționarii din țarã ºi cei din strãinãtate, folosindu-se de oportunitatea creatã încã în anul 1996 de cãtre domnul Gyula Tamás - preºedintele de onoare al M.K.O.E (Ungaria), original din Turda judeþul Cluj, care a pus A.C.C.A.P.S Exoplant, filiala Satu Mare, în legãturã cu M.K.O.E., conducerea Asociaþiei Aztekium, în persoana dl.Mircea Savu - preºedinte - semneazã la 28 februarie 2000 cu Asociaþia colecþionarilor din Debreþin - Ungaria (D.K.E.) ºi Clubul colecþionarilor de cactuºi din Nyiregyháza o declaraþie de colaborare, iar la data 9 iunie 2002 contract de colaborare cu Asociaþia colecþionarilor de cactuºi din Ungaria (M.K.O.E.).


(Semnarea contractului de colaborare cu Asociația colecționarilor de cactuși din Ungaria (M.K.O.E.). Foto: I. Nevezi )Contractele semnate permit preluarea reciprocã a informațiilor ce apar în publicațiile asociațiilor semnatare, oferã posibilitatea organizãri unor acțiuni comune, excursii în Ungaria, Austria, cu care ocazie sunt vizitați atât colecționarii cât ºi producãtorii, comercianții de cactuși ºi alte suculente, cheltuielile aferente acestor excursii fiind suportate de participanți.

Colaborarea mai constã ºi în organizarea simpozioanelor, la care invitații susțin prezentãri despre cultura cactușilor, își împãrtãșesc impresiile din excursiile organizate la locurile de origine a cactușilor.

Ca rezultat al colaborãrii cu asociaþiile strãine în decembrie 2003 Asociaþia colecþionarilor de cactuºi din Ungaria (M.K.O.E.) conferã domnului Ioan Nevezi placheta comemorativã „ANISITISI” - secțiunea internaționalã - acordatã anual persoanelor cu merite deosebite în domeniul prezentãrii cactuºilor.

Foto: Mircea Savu


Foto: A. Tar

Expozanți în cadrul „Expo flora 2000” Satu Mare.


Vizitã la Grãdina Botanicã din Cluj, cu ocazia întâlnirii lunare din septembrie 2001.

Foto: I. Lörincz


Foto: A. Tar

Lansarea cãrții CACTUȘII MONOGRAFIE, autor Sorin Victor Copãcescu, în cadrul expoziției „În lumea cactușilor”,mai 2001, Satu Mare.


Vizitã la Grãdina Botanicã din Cluj, septembrie 2001.

Foto: V. Polyak


Foto: V. Polyak

Întâlnire lunarã la Baia Mare, octombrie 2001; vizitarea colecþiei Vida.


Întâlnire lunarã la Baia Mare, octombrie 2001; vizitarea colecþiei Vida.

Foto: A. Tar


Foto: A. Tar

Invitații la simpozionul „Itinerar printre cactușii mexicani”. Richard Wolf (în mijloc), Francisca Wolf, Péter Kern ºi Csilla Kern, mai 2002 Satu Mare.


Participanții la excursia organizatã în vara anului 2002 în Ungaria la Budapesta, Izsák ºi Gyál.

Foto: I. Lörincz


Foto: I. Lörincz

Printre plantele din sera de la Izsák


Printre plantele din sera de la Izsák a domnului Farkas János, în cadrul excursiei organizate în vara anului 2002.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-09

[ napoi ]