Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Fonduri


Fondurile asociaþiei se constitue din cotizaþiile membrilor, taxe de înscriere ºi donaþii.

Fondurile adunate se utilizeazã pentru realizarea ºi distribuirea publicaþiei realizate de asociaþie.

Asociaþia nu are personal retribuit.

Funcþiile ºi responsabilitãþile sunt angajate în voluntariat de membri.

Participarea la expoziþii ºi simpozioane se face pe cheltuiala participanþilor, organizatorii asigurând contra cost cazare ºi masã participanþilor.

Pe aceastã cale se aduc mulþumiri celor care au sprijinit ºi sprijinã, sub orice formã asociaþia, în acþiunile pe care le organizeazã.Prin intermediul prevederii „2%” din Codul Fiscal, dumneavoastrã aveþi posibilitatea sã direcþionaþi 2% din impozitul pe venit cãtre o organizaþie nonprofit!.

Direcþionarea a 2% din impozitul dumneavoastrã este o opþiune ºi nu o obligaþie.

Nici o autoritate a statului, nici o organizaþie sau angajatorul dumneavoastrã nu vã pot obliga sã faceþi acest lucru!

Pentru a susþine prin aceastã formã asociaþia este nevoie sã depuneþi sau sã trimiteþi prin poºtã, prin scrisoare recomandatã, la administraþia financiarã de care aparþineþi o copie a fiºie fiscale pe care o primiþi de la angajatorul dumneavoastrã, împreunã cu formularul 200 sau 230, în funcþie de venit, - Cerere privind destinaþia sumei de 2% din impozitul anual.

Formularele se pot obþine de la administraþiile financiare.


Datele despre asociaþie de care aveþi nevoie:

  • Numele organizaþie
  • Codul de identificare fiscalã (codul fiscal)
  • Contul organizaþiei în format IBAN


Nu aveþi dreptul sã cereþi nici un fel de beneficii financiare sau de altã naturã organizaþiei cãtre care aþi direcþionat 2%.

Direcþionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donaþie! Mai multe informaþii despre rolul prevederii „2%” din Codul Fiscal gasiþi aici.

Termenul legal pentru depunerea declaraþiilor de venit este 15 mai a anului curent.

Consiliul de administraþi al asociaþiei vã mulþumeºte anticipat în caz cã doriþi sã sprijiniþi ºi sub aceastã formã Asociaþia Aztekium.


Datele necesare:

Asociaþia Aztekium

Cod fiscal: 10164817
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-10-09

[ napoi ]