Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Amestecul de pãmânt

Sfaturi pentru iubitorii de cactuºi


SOLURILE

În locurile de origine cactuºii trãiesc pe soluri foarte variate. În culturã ne este foarte greu ca fiecãrei specii sã-i asigurãm un alt tip de sol, fapt uºurat de capacitatea de adaptare a cactuºilor care se acomodeazã uºor cu solul de care dispun. Experienþa cultivatorilor de cactuºi nu se aratã în alegerea solului ci în crearea celor mai bune condiþii de creºtere.

Pentru solul ales fiecare colecþionar are o reþetã proprie. Dintre componentele acestuia doresc sã amintesc câteva, care se combinã în proporþii diferite :

 • mraniþa- bine descompusã;
 • pãmânt de frunze- cel de fag este cel mai bun,cel de brad este mai acid; nu folosiþi cel de stejar sau nuc deoarece conþin substanþe care împiedicã dezvoltarea plantelor;
 • compost - se obþine prin descompunerea materialului vegetal în cursul mai multor ani;
 • pãmânt de þelinã;
 • argila- necesarã în cantitãþi mai mici mai ales plantelor cu rãdãcinã pivotantã;
 • nisip ºi pietriº<- de diverse granulaþii;
 • bazalt, roci vulcanice mãrunþite;
 • perlit, polistiren expandat - ajutã la aerarea solului fãcândul mai perleabil;
 • ceramicã mãrunþitã- cãrãmizi sau þiglã spartã mãrunt, cernutã;
 • turbã - în funcþie de provenienþã ºi mod de formare este foarte diferitã, are pH acid, pãstrezã mult timp umezeala;
 • alte materiale.

Majoritatea plantelor se dezvoltã bine pe un sol neutru, slab acid (pH: 5,6 – 7), doar câteva specii necesitând un sol calcaros, slab alcalin la care pH-ul poate fi maximum 8.

O cerinþã comunã a oricãrui sol pentru cactuºi este de a fi bine aerat, suficient de fin sau grosier granulat ºi foarte permeabil, sã nu reþinã apa în exces la rãdãcina plantelor.

ÎNGRêÃMINTELE

Pentru a putea asigura plantelor necesarul de substanþe minerale, mai ales dacã solul este mai sãrac, putem folosi soluþii de îngrãºãminte. Acestea sã aibã un raport N, P, K (azot, fosfor, potasiu) cuprins între 1: 1: 0,5 ºi 1: 2: 2, important fiind conþinutul de fosfor care trebuie sã fie mai mare decât cel de azot. Pe lângã aceste elemente îngrãºãmintele sã conþinã ºi microelemente.

Putem folosi îngrãºãminte lichide speciale pentru cactuºi, care respectã raportul prezentat anterior, dar numai în dozajul dat de producãtor sau într-o dozã mai micã. Îngrãºãmintele le vom folosi doar în perioada de creºtere mai – august, în restul anului nu.

Câteva sfaturi cum sã folosim aceste îngrãºãminte:

 • nu le vom folosi dupã trasplantare, în solul proaspãt plantele gãsându-ºi destulã substanþã nutritivã pentru început;
 • nu îngrãºãm nicioadatã în perioada de repaus;
 • în perioada de creºtere vom administra îngrãºãminte doar dupã ce plantele au pornit vizibil în creºtere, deci nu de la prima udare;
 • dacã rãdãcina plantei este rãnitã nu administrãm îngrãºãminte;
 • sã nu ajungã soluþie de îngrãºãmânt pe epiderma plantei, mai ales pe vârful de creºtere. Dacã totuºi accidental se întâmplã vom clãti planta cu apã curatã;
 • înainte ca plantele sã intre în repaus, stopãm îngrãºarea, ultima îngrãºare o vom face cu îngrãºãminte bogate în fosfor, ceeace va ajuta plantele sã-ºi pregãteascã mugurii florali ce vor da florile din anul urmãtor.Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2007-11-20

[ napoi ]