Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Bãiºoara 2009Au participat 28 persoane din 10 localitãþi din þarã ºi Ungaria la cea de a XI întâlnire a colecþionarilor de cactuºi de la Bãiºoara, organizatã între 7 ºi 9 august 2009.

Ca ºi în anii precedenþi prima zi a întâlnirii a debutat cu ploaie. Dupã risipirea norilor întâlnirea ºi-a urmat programul propus. Au avut loc discuþii, prezentãri sub cerul plin de stele, lângã focul de tabãrã. Drumeþia prin rezervaþia Scãriºoara-Belioara a oferit posibilitatea reîntâlnirii florei spontane.

Întâlnirea s-a încheiat duminicã cu o vizitã la Adaria Garden, pepiniera de cactuºi de la Gilãu.


Prezentare în prima searã a întâlnirii.


András Horvath a vorbit despre genul Melocactus ªi s-a mai discutat despre alþi cactuºi ºi diverse

Urcuº ..... la înãlþime.


Flora spontanã
Imprim  ImprimCopyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-08-28

[ napoi ]