Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Întâlnire la Craiova


Întâlnire la Craiova

Intre 20 - 22 martie a avut loc întâlnirea asociaþiei la Craiova. La întâlnire au participat 17 persoane, 14 membrii ºi 3 simpatizanþi ai asociaþiei.

Vremea rece nu a putut împiedeca vizitarea vineri a Grãdinii Botanice ºi sâmbãtã a Parcului Romanescu. A fost vizitatã sera lui George Niþu, a lui Sorin Copãcescu, a lui Eugen Belu, toþi gazde foarte primitoare. S-a discutat despre tehnicile, experinþele propri.
Dupã vizitarea Parcului Romanescu, la masa festivã s-au fãcut diferite propuneri, a fost anunþat numele persoanelor cãrora asociaþia le acordã în acest an diploma omagialã Im memoriam dr. Iosif Vasile Lungu. Cei doi premiaþi sunt Ioan Puºcaº din Satu Mare la secþiunea colecþionari din þarã ºi Zoltán Lukoczki din Székesfehérvár - Ungaria la secþiune colecþionari din strãinãtate.
Eugen Belu ºi-a lãrgit propunerea fãcutã anul trecut de creere a unei baze de plante a asociaþiei, din plante oferite de membrii, cu propunerea de a oferi din aceastã bazã 10 plante gratuite ºi celor care solicitã nu numai noilor înscriºi. Pentru a sprijini aceastã acþiune a donat 50 de plante în baza de plante. Dupã masa festivã Ioan Nevezi ºi Mircea Savu au prezentat în imagini excursia din Tenerife fãcutã la sfârºitul lunii februarie.


Parcul Romanescu În Grãdina Bitanicã din Craiova
Parcul Romanescu, Craiova Plimbare prin Grãdina Botanicã din Craiova
În serã la George Niþu  Acasã la Sorin Copãcescu
În serã la George Niþu Acasã la Sorin Copãcescu
În serã la Eugen Belu Masa festivã
În serã la Eugen Belu Masa festivã

Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2009-04-04

[ napoi ]