Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Craiova, 22 martie 2008


În data de 22 martie s-a organizat întâlnirea lunarã a membrilor la Craiova, dedicatã aniversãri a 10 ani de la înfiinþarea Asociaþiei Aztekium.
Aniversarea Asociaþiei coincide cu împlinirea a doi ani de la moartea colegului nostru, dr. Iosif Vasile Lungu. Cu aceastã ocazia Asociaþia a realizat o plachetã ºi o diplomã dedicatã acestui eveniment, ce s-a înmânat unor persoane care în decursul anilor au avut o contribuþie deosebitã în prezentarea, popularizarea cactuºilor ºi suculentelor ºi au contribuit la realizarea scopului asociaþiei.
Diploma ºi placheta a fost oferitã urmãtoarelor persoane (în ordine alfabeticã): Copãcescu, Sorin Victor; Dobrotã, Petre; Kordá, Árpád; Miclãuº, Gheorghe; Szabo, Gavril. Post morten s-a acordat diploma pentru: Balogh, László ºi Molnár, Imre.
Din motive de sãntate doamna Patricia Lungu, domnii Dobrotã, Petre ºi Miclãuº, Gheorghe nu au putut participa la intâlnire, dânºi urmând sã le primeascã prin poºtã.

Craiova, 22 martie 2008Diploma omagialã


„Im memoriam Dr. Iosif Vasile Lungu”
Cu acordul doamnei Patricia Lungu, s-a hotãrât acordarea în viitor, în fiecare an, a unei diplome omagiale „Im memoriam dr. Iosif Vasile Lungu”, unei persoane din România ºi unei persoane din strãinãte, pentru contribuþie deosebitã la popularizarea cactuºilor, suculentelor, întãrirea legãturilor dintre colecþionari.


Înmânarea s-a fãcut în cadrul unei mese festive, sponzorizatã de S.C. Cactusflora S.R.L din Craiova, reprezentat prin domnul Bogdan Naidin care a oferit tuturor participanþilor la întâlnire o diplomã ºi o cupã, ºi de colegul nostru Eugen Belu. În numele participanþilor Consiliul de Administraþie le mulþumeºte pentru sprijinul acordat.

Craiova, 22 martie 2008Craiova, 22 martie 2008
Participanþi la masa festivã

Craiova, 22 martie 2008 Craiova, 22 martie 2008
Înmânarea diplomei omagiale, domnului Sorin Victor Copãcescu

Craiova, 22 martie 2008Craiova, 22 martie 2008
Inmânarea diplomei omagiale domnului Gavril Szabo.
Înmânarea diplomei omagiale domnului Árpád Korda.

Craiova, 22 martie 2008 Craiova, 22 martie 2008
Pregãtiri pentru împãrþirea diplomelor ºi cupelor oferite de sponzor participanþilor

La întîlnire s-au discute diferite aspecte legate de activitatea asociaþiei ºi s-a cãzut de acord asupra realizãrii unei baze de plante a Asociaþiei, alcãtuitã din surplusul de plante a membrilor, donate voluntar în acest scop, care sã fie ºi o bazã de schimb între membrii. Modul de realizare ºi funcþionare a acestei baze se va definitiva în viitor.
La iniþiativa Consiliului de Administraþie, domnul Sorin Victor Copãcescu a fost propus ºi numit Preºedinte de Onoare al Asociaþiei
Întâlnirea a prilejuit vizitarea colecþiilor Eugen Belu, Victor Copãcescu, George Niþu.

Craiova, 22 martie 2008 Craiova, 22 martie 2008
Vizitã ºi discuþii la domiciliul colegului Victor Sorin Copãcescu

Craiova, 22 martie 2008 Craiova, 22 martie 2008
Craiova, 22 martie 2008 Craiova, 22 martie 2008
Craiova, 22 martie 2008Craiova, 22 martie 2008
Craiova, 22 martie 2008 Craiova, 22 martie 2008
Vizitã la colecþia colegului nostru George Niþu
Imprim  Imprim

Copyright Asociaia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2008-03-24

[ napoi ]