Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colectionari
. In memoriam
. Expozitii
. Băişoara
. Premiatii asociatiei
. Linkuri

Revista asociaţiei

Newsletter Aztekium

Discuţii despre cactuşi şi viaţa asociaţiei

Foto

Vânzări, cumpărări

Cactuşii
. Geneză
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuşilor
. Convenţia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuşii ?
. Primi paşi
. Îngrijirea cactuşilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pământ
. Înmulţirea cactuşilor
. Pregătirea semintelor
. Iernare, boli, dăunători
. Curiozităţi
. Aclimatizarea cactuşilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare şi uscare
. Cactusii şi compostul
. Inteligenţa plantelor(pdf)
. O înflorire neobişnuită
. Un colţ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecţie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însămânţarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II


A nemzeközi és hazai kaktuszos élet jelesei I

Pagina: 2/2

Harry Johnson: Egy nagy kaktuszgyûjtemény megalapítója. Az Echinopsis és Lobivia hibridek kutatója. Észak- és Dél-Amerikai élõhelyeken gyûjtött. Nevükben Lobívia, és Weberbauerocereus fajok õrzik emlékét.
Jos. Ellis Johnson: 1817-1882. Kaktuszbarát volt Utah-ban. Az Echinomastus johnsonii lett róla elnevezve.
J. M. Johnston: 1898-1960. A Howard Egyetem professzora, az Arnold Arborétumban is dolgozott. Ferocactus Mammillaria, Peniocereus fajok lettek róla elnevezve.
Antoin Laurent de Jussien: 1748-1836. Párizsi botanikus professzor. Tudományos (fõleg rendszertani) munkássága jelentõs. Új rendszertani osztályozást vezetett be. Nagybátyja és fia is kaktusztudós volt. Neochilenia (Neoporteria) faj viseli a nevét.
Dr. Wilhelm Karwinski: 1799-1855. Müncheni származású kutató. Több éven át, - két alkalommal - Gyûjtött Mexikóban. Õ fedezett fel több új fajt: Pl. Astrophytum asterias-t. Többek között Mammillaria faj õrzi emlékét az utókornak.
Wilhelm Kesselring: 1960-ban hunyt el. Petersburgban kertész. Késõbb a Darmstadti Botanikus Kert fõfelügyelõje. A szukkulens növények jelentõs ismerõje. Neoporteria (Horridocactus), Mediolobivia fajt neveztek el róla.
Karel Knize: Csehszlovákiai gyûjtõés kutató. Sikeresen gyûjtött Dél-Amerikában, s új fajokat fedezett fel. A Cintia knizei viseli a nevét.
Graf F. M. Knuthenborg: 1904-1970. Dán kaktuszbarát, aki C. Backeberggel együtt dán nyelv kaktusz kézikönyvet adott ki, mellyel ugrásszerûen nõtt a dán kaktuszbarátok száma. Echinopsis, Selenicereus, Thelocactus (Neolloydia, Gymnocactus) faj lett róla elnevezve.
Gerhard Köhres: Erzhauseni kaktuszkertészet, és kereskedés tulajdonosa. Nevét viseli a Lophophora koehresii és a Parodia koehresiana faj.
Hans Krainz: 1906-1980. Jelentõs kaktusztudós, kutató, és tudományos szerzõ. A zürichi városi kaktuszgyûjtemény vezetõje. A svájci és német kaktusztársaságok tagja. Kiadója és fõ szerzõje volt egy nagy A kaktuszok címû munkának, mely 1954-1975 között szemelvényenként jelent meg, és számos kaktusz nemzetséget igen alapos botanikai pontossággal írt le. Munkássága tiszteletéül a Krainzia nemzetség, ezen kívül Copiapoa, Islaya, Melocactus, Rebutia, Thelocactus, Turbinicarpus faj õrzi nevét.
Marcel Kroenlein: Monakói. A Jardin Exotique igazgatója volt. Az IOS tagja. Wilcoxia faj viseli a nevét.
Prof Karl Sigismund Kunth: 1788-1850. Berlini botanikus. Humboldt utazásai után a felfedezések tudományos feldolgozásában segédkezett. Selenicereus, Mammillaria faj öregbítik nevét.
Dr. Ernst R. Kunze: 1838-1919. A Kaktusz-Haage cég részére gyûjtött kaktuszokat Észak-Amerikában fõleg Phonix és Arizona területén. Mammillaria fajt neveztek el róla.
Dr. Gustav Kunze: 1793-1851. A botanika professzora és a Lipcsei Botanikus Kert igazgatója. A Mammillaria kunzeana felfedezõje, de nevét ezen kívül a Neochilenia (Neoporteria, Horridocactus) faj õrzi.
Dr. Walter Kupper: 1953-ban halt meg. München-Nymphenburgban botanikus kert professzora volt. Színvonalas kaktuszos könyv szerzõje és az orchideák kiváló ismerõje.
Prof. Dr. Fritz Kurtz: Az Argentin Cordobában élt. A Gymnocalycium kurtzianum faj lett róla elnevezve.
J. Labouret: ?-1853. Korának neves francia gyûjtõje és kaktusz-monográfia írója.
Alfred Lau: 1928-2007. Német származású keresztény misszionárius, szakíró, Mexikóban és Dél Amerika kaktuszos élõhelyein végzett terepi kutatómunkát, gyûjtött kaktuszokat és magokat. A kaktusz flóra kiváló ismerõje, kutatója, Echinocereu-, Echinomastus, Lobivia, Parodia, Turbinicarpus faj viseli a nevét. Humanitárius munkájaként indián gyerekek részére tartott fent nevelõ otthont. Kaktuszok és orchideák exportálásával is foglalkozott.
Charles Lemaire: 1801-1871. Botanikus professzorként tevékenykedett Genfben és Párizsban. A Monvilláltal gyûjtött kaktuszok leírója. Nevét a Lemaireocereus nemzetség õrzi.
Hans Lembcke: 1918-ban született. A Hamburgi Botanikus Kert pozsgás specialistája. Késõbb Chilében gyûjtött és kertészetet tartott fenn. Számos fajt fedezett fel újra Chile területén. Nevét õrzik Copiapoa, és Neohilenia fajok.
Fred Guillermo Lenninghaus: A brazíliai Porto Allegrében kaktuszgyûjtõ. 1894-ben a késõbb róla elnevezett Eriocactus-t küldte a Haage cégnek Erfurtba. Eriocactus leninghausii faj róla kapta a nevét.
Hermano Leon: 1871-1955. Igazi neve: Sylvestre Saguet Joseph. Francia származású természettudós. Jezsuita szerzetes, Pasteur tanítványa. Tanított Kubában (1905), és Kanadában (1904) ahol kaktuszokat is gyûjtött. Új növényeket írt le Melocactus matanzanus és M. guitarti és Leptocereus wrightii néven.
Herceg Eugéne de Beauharnais Leuchtenberg: 1781-1824. I Napóleon mostoha fia, növénybarát. A Leuctenbergia principis faj róla let elnevezve.
G. Lindberg: ?-1900. Stockholmi botanikus. Braziliában gyûjtött. Rhipsalis szakértõ.
Dr. George Lindsay: A Kaliforniai Tudományos Akadémia Igazgatója volt. Kutatta a kaktuszok ökológiáját és taxonómiáját. Monográfiát írt a Ferocactus-okról, ill. könyvet írt San Diegó és Baja California kaktuszai címmel. Munkásságának a róla elnevezett Echinocereus, Ferocactus, Mammillaria fajok is emléket állítanak.
Dr Heinr. Friedrich Link: 1767-1851. A botanika professzora volt a Berlini Botanikus Kertben. Mint szerzõ több növényfajt mutatott be, többnyire kert-inspektorával, Otto-val. Notocactus linkii róla lett elnevezve.
Carolus Linne: 1707-1778. Svéd természettudós. A tudományos növény rendszertan és a kettõs nevezéktan megalapítója. Professzor és az Uppsalai Botanikus Kert igazgatója.
Dr. Julien Marnier-Lapostolle: 1976-ban hunyt el. A Kaktuszok - Pozsgások Francia Amatõr Társaságának volt az elnöke. A „Jardin Botanique des Cedres” bemutatókert növényanyagának megalapozója volt. Marniera nemzetséget, valamint Dolichothele (Mammillaria) Mammillaria, Opuntia fajt nevezték el róla.
Prof. Francis E. Lloyd: Prof. Dr Rose munkatársa. A Neolloydia nemzetség és a Echinofossulocactus, Escobaria, Mammillaria, Roseocactus, Thelocactus faj viseli a nevét.
Albert Loefgren: 1854-1915. Svéd botanikus, a Rhipsalis nemzetségismerõje és kutatója. Többször is volt gyûjtõúton Braziliában.
D. Thomas Macdougal: 1896-1973. Arizonában a Sivatagi Laboratórium igazgató professzora volt. Ismert és kedvelt tudományos író, több faj leírója. Prof. Rose-val együtt összefoglaló munkát adtak ki az USA-ban elõforduló kaktusz fajokról. A három kötetes munkát 1923-ban adták ki és 35 éven át a legfontosabb tudományos mû maradt. Mammillaria, Ortegocactus, Peniocereus faj viseli a nevét.
J. A. Mac Dowell: Mexikói terepkutató és exportõr. Thelocactus faj viseli a nevét.
William Marschall: Lásd Taylor-Marschall.
Oreste Marsoner: olasz származású terepkutató, aki Argentinában sok új fajt fedezett fel. Gymnocalycium, Lobivia, Rebutia faj õrzi emlékét.
Prof. Maximiliano Martinez: 1888-1964. Mexikó City-ben élt. A mexikói flóra kiváló ismerõje, a mexikói haszonnövényekrõl több könyvet írt. Mammillaria martinezii lett róla elnevezve.
Dr. Carl Friedrich Philip von Martius: 1794-1868. Botanika professzor, és a Müncheni Botanikus kert igazgatója. Brazilia növényvilágáról írt könyvet. Több faj leírója.
Albert Mathsson: 1898-ban hunyt el. Gruzon-nál Magdeburgban fõkertész volt, beutazta Mexikót. A Glandulicactus mathssonii õrzi a nevét.
Fitz Mauricz: A M. sanchez-mejoradae leírója, Valamint több régi és új faj élõhelyének felfedezõje Glass társaként.
Fernando Sanchez Mejorada: 1926-1988. Prof. Helia-Bravo asszisztense volt Mexikóban, a Mexikói Kaktusz Társaság elnöke. Mammillaria, Thelocactus faj lett róla elnevezve.
Nicolas Mihanovich: Délszláv (Jugoszláv) származású, montevideói hajótulajdonos, Fricz gyûjteményének szállítmányozásában segédkezett, aki róla nevezte el a Gymnocalycium mihanovichii fajt.
Philip Miller: 1691-1771. A londoni Chelsea Physic Garden munkatársa. A kaktuszokról írt közleményeket. Fõ mûvében a Linne-féle nevezéktan szerint ismertette a kaktuszokat.
M. De Monville: Francia kaktuszgyûjtõ a XIX. Században. Lemaire munkatársa. Észak-Franciaországban kb. 400 fajból álló kaktuszgyûjteményt hozott létre, amely 1842-ben egy viharban lepusztult. A Monvillea nemzetség és Gymnocalycium faj õrzi nevét és emlékét.
Viktor Morawetz: New Yorkban élõ kaktuszkereskedõ. Kedvenc helyén, Dél-Carolinában tett kaktuszgyûjtõ utazásokat. Backeberg is gyûjtött számára nagy növényeket. A Morawetzia nemzetség és Cleistocactus faj lett róla elnevezve.
D. B. Morrical: Echinocereus és Mammillaria faj viseli a nevét, melyeket õfedezett fel.
Dorothea Muhr: 1924-ben született Heidlbergben. Késõbb áttelepült Argentinába. 1958-ban kezdte el a kaktuszok gyûjtését. Jujuj környékén a magas Andokban tett számos gyûjtõ utat. Több új fajt fedezett fel, s neki köszönhetjük a kaktuszmagok millióit, melyekbõl származó növények jelenleg a gyûjteményekben díszlenek. Lobivia és Parodia faj õrzi emlékét és nevét.
Ing. Arthur Möller (Moeller): Mexikó San Pedro városában élt. Kaktuszokat gyûjtött és küldött testvérének Dr Heinrich Möllernek.
Dr. Heinrich Möller (Moeller): Svájci orvos, aki Neuhausenben élt. Több mexikói kaktuszfaj leírója, szép gyûjtemény tulajdonosa. Corynopuntia, Mammillaria faj õrzi a nevét.
Dr. F. Mühlenpfordt (Muehlenpfordt): Hannoveri orvos és botanikus a XIX. Században. Mexikói kaktuszok gyûjtõje és ismerõje. Mammillaria fajt neveztek el róla.
Mueller-Melchers: Hosszú évekig sikeres kaktuszgyûjtõ az uruguayi Montevideoban. Küldött idõnként ritka kaktuszokat Haage részére Erfurtba. Notocactus faj õrzi a nevét.
H. Müller-Möller: Notocactus lett róla elnevezve.
Dr. Gert Kornelius Nel: 1950-ben hunyt el. Botanikus professzor. A Dél-Afrikai Stellenbisch-ban botanikai kertet alapított. Jelentõs tudósa és leírója volt az afrikai pozsgás növényeknek.
C. Z. Nelson: Lelkes kaktuszbarát az USA beli Galesbury-ból (Illinois). Chiapasia, Dolichothele, Selenicereus faj lett róla elnevezve.
Anna B. Nickels: A Texas béli Laredo helységben élt, ahol 1870-1900 között az USA-beli illetve Mexikói kaktuszokat széles választékban termelte a saját kertészetében. Igen agilis asszony lévén kertészetében szükséges magokat szamárháton lovagolva gyûjtötte be. Árjegyzéket adott ki, melyet az USA-ban több államba és Európa országaiba is eljuttatta. A Haage cég is vevõje volt. Coryphantha faj viseli a nevét.Imprimă  Imprimă
Pagina anterioară Pagina anterioară (1/2)

Copyright Asociaţia Aztekium Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare Toate drepturile rezervate.

Publicat la data de: 2012-03-02

[ Înapoi ]