A székesfehérvári kaktuszgüjtők 30 éve.Székesfehérvári kaktuszgüjtõk.

Farkas János székesfehérvári gyûjtõ és jómagam évekig kísérleteztünk a fehérvári a kaktuszkultúra helyi felvirágoztatásán. Az Ikarus kultúrházában tartott bemutatónk már jó pár embert megnyert e nemes hobbinak. Egyszer a Fejér Megyei Hírlap fotóriportere Kabáczi Szilárd felfigyelt a gyûjteményemre és Zágoni Erzsébet tollából egy kedves cikk jelent pár szép képpel az újságban. A cikk hatására sorra jelentkeztek a gyûjtõk a város, sõt a megye különbözõ településeirõl. Korábbi munkahelyem a Helyõrségi Mûvelõdési Központ, más néven a Tiszti klubhoz fordultunk, hogy támogassa csoportunk megalakulását és biztosítsa a szervezetszerû mûködését. Így 1982 márciusában megalakult a fehérvári kaktusz és szárazságtûrõ növények kedvelõinek csoportja. Késõbb csatlakoztunk a Magyar Kaktuszgyûjtõk Országos Egyesületéhez megõrizve csoportunk függetlenségét. Talán kijelenthetjük, hogy a budapesti csoporton kívül a fehérvári az egyetlen, mely folyamatosan mûködött az évek során. Átélt rendszer és egyesületváltozásokat, de stabilitását semmi sem ingatta meg. Általában 10-20 tag vesz részt havonta tartot találkozóinkon ahol szakmai és úti beszámolókat tartunk és tanácsokat adunk kezdõ vagy csak az érdeklõdõ látogatóknak is. A csoport sikerének talán az a titka, hogy bár kötõdött az országos egyesület valamelyikéhez, de ezektõl sohasem függött. Szervezettségének köszönhetõen önállóan tudott mûködni a helyi tagság akaratának, céljainak megfelelõen. Minden évben többnapos kiállítást rendezünk. Kiállításainkra rendszeresen meghívunk neves külföldi és honi szakembereket elõadások tartására. A harminc év alatt jártak nálunk elõadók és látogatók Angliából, Németországból, Dániából, Szlovákiából, Ausztriából, Romániából és Magyarország szinte minden szegletébõl. Kitûnõ a kapcsolatunk az Erdélyi Aztekium Egyesülettel találkozóink már rendszeresek, szinte családiasak.

Csoportunk nyitva áll bárki elõtt, aki kedvet érez ehhez a nemes hobbihoz.

Izsay Tamás

székesfehérvári kaktusz és szárazságtûrõ növény kedvelö csoport vezetöje

Asociatia Aztekium. Cactus Satu Mare
http://www.aztekium.ro

Adresa paginii:
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=143