Prima pagină » Asociatia Aztekium » Viata asociatiei

 


Scrie un subiect nou Răspunde la subiect
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: PROPUNERI PENTRU MODIFICARE STATUT
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 9:17 pm
  


Membru din: Lun Mar 21, 2011 5:56 pm
Mesaje: 72
Salut,
Va rog sa analizati modificarile propuse:
CAP VII
-ART 5-Convocarea se va face pe siteul ACC AZTEKIUM,telefon,fax,carte postala,etc,cu cel putin 30 zileinainte de data adunarii.
-ART 7-se adauga -stabileste numarul de filiale al ACC AZTEKIUM
-ART 10-Consiliul de Administratie este format dintr-un numar de 7-9 membri din randul carora se alege un presedinte,un secretar,un casier,un administrator al siteului asociatiei,un reprezentant al comisiei de cenzori si doi vicepresedinti (minim) propusi de filialele asociatiei.
-ART 15-....................sau se inregistreaza audio,in cazul telecomferintelor.


Vreau si alte propuneri ! Membrii asociatiei sunt liberi sa adere la una dintre cele doua filiale ce doresc sa le infiintam,ca prim pas de reorganizare,urmand ca pe viitor,cand numarul de membri mai creste,sa discutam si despre o a treia filiala a asociatiei!


          Sus  
 
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 10:43 pm
  

Avatar utilizator

Membru din: Mar Aug 12, 2008 12:09 pm
Mesaje: 465
Localitate: Gilau jud Cluj
Salut,
Pentru mine e neclar putin conceptul de filiala. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru ca sa se poata constitui o filiala? Care ar urma sa fie cele doua filiale ale asociatiei?
Art 10- nr de vicepresedinti=nr de filiale si pt fiecare filiala avem un vicepresedinte.Consiliul de administratie sa fie format din presedinte, vicepresedinte (sau mai multi vicepresedinti-daca sunt mai multe filiale), secretar, casier. Secretarul poate fi de exemplu si administratorul site-ului.
Comisia de cenzori nu se justifica; consider ca e prea stufos statutul.
Art 14. Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata pe an sau de cate opri este nevoie. Intalnirea lunara e o utopie.

_________________
Cristi


          Sus  
 
MesajScris: Mar Ian 29, 2013 9:02 pm
  

Avatar utilizator

Membru din: Mar Aug 12, 2008 12:09 pm
Mesaje: 465
Localitate: Gilau jud Cluj
Am citit legea care stabileste cadrul legal privind asociatiile. Comisia de cenzori e obligatorie, asa ca nu poate fi omisa.
Ceea ce scriu nu are legatura cu faptul ca am fost propus pt functia de vicepresedinte.
Sustin ideea de filiale deoarece pot fi centre de dezvoltare a acestui hobby. Consider ca filialele trebuie sa isi aleaga singure conducerea. Conceptul de filiala trebuie bine precizat in statut, adica nr minim de membri necesar. Nu cred ca seful unei filiale trebuie automat sa fie vicepresedinte sau sa aibe alta functie de conducere in cadrul asociatiei.Chiar consider ca e nedemocratic acest lucru si ma voi explica. Daca o filiala poate avea 5 membri si ei il aleg de sef pe X-ulescu, rezulta ca X-ulescu, la nivelul asociatiei, e sustinut de 5 membri (ma rog, poate sunt si altii din membrii asociatiei care nu fac parte din filiala respectiva si il pot sustine, dar e irelevant) si cu 5 voturi din nr total de 60 ai asociatiei X-ulescu e ales in conducerea asociatiei.X-ulescu nu are legitimitate in opinia mea. Mai mult: daca vor fi 5 sau 10 filiale in Romania si inafara vom avea 10 vicepresedinti? e absurd. Mai departe: daca acum vom avea 2 filiale si 2 vicepresedinti rezulta ca un alt membru al asociatiei, care nu e afiliat unei filiale nu poate sa ajunga vicepresedinte indiferent cati membri il doresc in aceasta functie. Iar e absurd.
Consider ca membrii deplini ai consiliului de administratie al asociatiei trebuie sa fie alesi de adunarea generala (daca ramane la fel statutul) si nu conteaza daca fac parte sau nu dintr-o filiala sau daca sunt mai multi din aceeasi filiala. Ceea ce conteaza este aprecierea membrilor asociatiei asupra meritelor persoanelor in cauza.In cazul in care seful unei filiale nu este votat ca membru in consiliul de administratie, el poate participa la sedinte, dar fara drept de vot. Cred ca asa e cle mai corect.
Rezumat: filialele sunt bune, conducerea lor sa se stabileasca strict in cadrul filialei si sa nu aibe nici un fel de legatura de tip cauza-efect cu condcerea asociatiei. Membrii consiliului de administratie sa fie alesi prin votul adunarii generale fara nici o legatura cu apartenenta la filiale ci doar prin vointa si sustinerea membrilor asociatiei.
Consider ca se poate crea o bresa periculoasa pe termen lung pt asociatie daca seful unei fiiale devine automat sef in asociatie deoarece se pot realiza 'lovituri de stat' cu 3-4 doritori care fac niste pseudofiliale si devin automat membri in consiliul de administratie si devin majoritari si decid destinele asociatiei pentru 60 de membri care poate nu ii sustin, dar sunt pusi in fata faptului implinit.

_________________
Cristi


Ultima oară modificat de cristi pe Mie Ian 30, 2013 5:48 am, modificat 1 dată în total.

          Sus  
 
MesajScris: Mar Ian 29, 2013 10:28 pm
  

Avatar utilizator

Membru din: Mie Aug 06, 2008 7:19 pm
Mesaje: 1248
Localitate: Satu Mare
Salut,

Conform statutului Consiliul de Administrație propune Adunării Generale înființarea filialelor (Capitolul 7. art. 13, aliniat 9). Adunarea aprobă înființarea filialei-filialelor, deși această atribuție nu este explicit menționată la atribuțiile Adunării Generale, dar se poate subînțelege prin art. 7, aliniat 6. Această atribuție poate ar trebui inclusă în statut.
Adunarea Genarală nu poate stabili numărul de filiale atăta timp cât nu există solicitare, propunere din partea Consiliului de Administrație pentru înfiițare iar condițiile de înființatare a filialei nu sunt îndeplinite.
Condițiile pentru a înființa o filială sunt cuprinse în Capitolul 4, ORGANIZARE, art. 6 - 14 din ROI (http://www.aztekium.ro/modules.php?name ... page&pid=6).

Conform ROI conducătorii grupurilor locale sunt menbri supleanți în Consiliul de Administrație. În regulament nu se face referire directă la conducătorii filialelor. Ar trebui eviențiat calitatea de membru supleant și în cazul lor.
Nu văd nici eu utilitatea mai multor vicepreședinți. Devine consiliul doar mai stufos raportat la numărul de membri.
În forma modificată propusă ce se întâmplă cu un post de vicepreședinte dacă se desființează o filiala și nu este înființată alta în momentul alegerii, din moment ce filiala face propunerea pentru funcție ?

_________________
Numai bine şi mulţi cactuşi

siuka

www.aztekium.ro


          Sus  
 
MesajScris: Joi Ian 31, 2013 8:36 pm
  

Avatar utilizator

Membru din: Mie Aug 06, 2008 7:19 pm
Mesaje: 1248
Localitate: Satu Mare
Salut,

Am căutat după un pic după prevederi referitoare la inființarea unei filialei.
Asociațiile și fundațiile funcționează pe baza O.G nr. 26 din 30 ianuarie 2000. Textul în vigoare publicat în Monitorul Oficial din 9 martie 2010, dispune astfel înființarea de filiale la articolul 13

Citat:
Art.13
(1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri,
organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
#M4
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de
dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.
(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se
dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă
sediul filiala. Dispoziţiile art. 6 şi ale art. 9 - 12 sunt aplicabile în mod corespunzător.
#M4
[i]ART. 13^1
(1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
(2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.
(3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.
#B
ART. 14
Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.
[/i]


La puncut (4) din articol se face referire la prevederile art. 6 .....

Citat:
ART. 6
(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau
sediul acestora;
b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
c) denumirea asociaţiei;
d) sediul asociaţiei;
e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
i) semnăturile membrilor asociaţi.
(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);
b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.


și la articolul 12 din ordonanță ...

Citat:
ART. 12*)
(1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.
#CIN
*) Conform art. 2 din Legea nr. 246/2005 (#M4), asociaţiile, fundaţiile, uniunile, federaţiile şi
grupările de persoane juridice care nu posedă certificatul prevăzut la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 vor solicita eliberarea acestuia în termen de un an de la intrarea în vigoare a Legii nr. 246/2005 (#M4).


Articolului 6 prevede de fapt procedura de infiițare a unei asociații. Din câte înțeleg aceleiași formalități se prevăd și pentru filiale !
Mie mi se pare mult mai simplu și simpatic (și probabil mult mai ieftin) art.13^1

Citat:
ART. 13^1
(1) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
(2) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.
(3) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.>

_________________
Numai bine şi mulţi cactuşi

siuka

www.aztekium.ro


          Sus  
 
MesajScris: Dum Ian 17, 2016 5:13 pm
  


Membru din: Lun Mar 26, 2012 9:57 am
Mesaje: 57
Buna ziua,

Pe acest forum exista o sectiune vizibila doar membrilor Aztekium. Acolo au fost cerute lamuriri cu privire la activitatea asociatiei, in general, dar si cu privire la situatia financiar-contabila a acesteia. Raspunsurile primite pot fi vizualizate la adresa

viewtopic.php?f=39&t=652&start=10

Avand in vedere aceste raspunsuri si ca:

- in perioada 2014-2015 “… nu s-a convocat formal nici o adunare” (este vorba de Adunarea Generala); statutul prevede convocarea de catre Consiliul de Administratie a cel putin o Adunare Generala pe an;

- in aceeasi perioada nu s-a intocmit nici un buget al asociatiei; este una din obligatiile statutare ale Consiliului de Administratie;

- nu am fost informati cu privile la rapoartele comisiei de cenzori privind gestiunea si activitatea asociatiei; statutul prevede ca rapoartele sa fie intocmite si prezentate Adunarii Generale; poate ca rapoarte au fost dar nefiind Adunare Generala…;

- si mai ales ca, dupa cum se sustine “Statutul există pentru că legea cere să existe un statut.”,

propun Consiliului de Administratie sa supuna votului unei viitoare eventuale Adunari Generale urmatorul amendament, ca articol final:

Prezentul statut a fost intocmit pentru ca legea cere sa existe un statut dar, prevederile acestui statut nu reprezinta obligatii pentru niciunul din membri si cu atat mai putin pentru cei din organele de conducere.

In acest fel toate actiunile sau inactiunile Consiliului de Administratie sau Comisiei de Cenzori vor deveni “legale” iar interpelarile, daca vor mai fi, vor putea fi considerate nule si neavenite, sau pur si simplu vor putea fi, de drept, ignorate.

Numai bine,

_________________
Valentin Posea
http://cactus.aicon.ro
http://xerophilia.ro


          Sus  
 
 
Scrie un subiect nou Răspunde la subiectCine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Mergi la:  

Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România